Kante za miješani komunalni otpad

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD: onečišćene vrećice za pakiranje hrane, onečišćeni papir i folija za omatanje hrane; onečišćeni papirnati ubrusi i maramice, britvice za brijanje, spužve, vata, vrećice od usisivača, otpad od metenja, opušci, ulošci, pelene za djecu i odrasle i sl.

UPUTE ZA ODLAGANJE:

•    Miješani komunalni otpad odložite isključivo u kante zelene boje (domaćinstava do 4 stambene jedinice - 240 ili 360 l) koje ste zadužili od Komunalnog poduzeća 6. Maj d.o.o. ili u kontejnere zelene boje (više stambeni objekti i javne ustanove) iz kojeg ste prethodno IZDVOJILI KORISTAN OTPAD

•    Kante za miješani komunalni otpad (240 ili 360 l) iznesite ispred svojih kuća, poštujući kalendar odvoza otpada DO 6 SATI UJUTRO.

•    Prilikom iznošenja kanti na nogostup ili javnu površinu ispred vaše kuće pazite da ne ometate kolnički promet, odnosno da omogućite kamionu neometano sakupljanje otpada.

•    Djelatnici 6. Maja ne smiju ulaziti na privatan posjed! Izuzetak su nemoćne, invalidne i/ili starije osobe kojima iznošenje kanti predstavlja problem. Za ovaj ustupak korisnik se mora obratiti 6. Maju radi dogovora.

•    Težina vaše pune kanta za miješani komunalni otpad (240 ili 360 l) ne smije biti teža od 100 kg

•    Poklopac kante mora biti zatvoren.

•    Ne sabijate otpad radi lakšeg pražnjenja

•    Spremnici u kojima se zatekne građevinski otpad neće biti ispražnjene!

•    Nakon PRAŽNJENJA, kante u najkraćem mogućem roku vratite u svoje dvorište.

Zapamtite: Kante su vaše vlasništvo  - njihova higijena i urednost ovisi samo o vama.

 

POGLEDAJ KALENDAR ODVOZA

BIO OTPAD


Preuzmite brošuru ili letak u PDF-u:

otražite sve informacije o reciklažnom dvorištu

Saznajte kako zbrinuti zeleni otpad

GDJE SA OTPADOM

RECIKLIRAJ!

VRSTE OTPADA

-->

Projekt financira

Projekt sufinancira

Projekt provodi

Partneri na projektu

Video materijali za mlade:

Web stranice dizajnirao i izradio:

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).