Reciklažno dvorište

Reciklažna dvorišta za područje Bujštine nalaze se na izlazu iz Umaga, prije naselja Finida. U planu je otvoriti i reciklažno dvorište u Novigradu i Bujama koje bi trebalo biti dovršeno do kraja 2018. godine.

U reciklažnom dvorištu Finida građani mogu besplatno odložiti: otpadne papire i kartone, predmete od tvrde plastike, plastične folije i vreče, sve vrste guma (odvojeno od naplatka), sve vrste stakla, sve vrste metala, odbačenu obuću i odjeću (ako je što uporabljivo apeliramo da se odnese u Crveni križ), otpadni tekstil, drveni otpad i otpad od rezidbe, glomazni otpad, ambalažni stiropor (ne građevinski!), otpadnu keramiku i porculan, ostatke boja i lakova te njihovu ambalažu, flourescentne cijevi i ostala svjetleća tijela, otpadne baterije i akumulatore, elektronički i informatički otpad, stara motorna ali i jestiva ulja.

Molimo građane koji imaju veće količine (> 3m3) zelenog, drvenog ili glomaznog otpada da isti odvezu direktno na naše glavno reciklažno dvorište koje se nalazi do odlagališta u Donjem Picudu. Grad Umag neme građevinsku deponiju - ovaj tip otpada može se odložiti na građevinsku deponiju u Poreču.

BIO OTPAD


Preuzmite brošuru ili letak u PDF-u:

otražite sve informacije o reciklažnom dvorištu

Saznajte kako zbrinuti zeleni otpad

GDJE SA OTPADOM

RECIKLIRAJ!

VRSTE OTPADA

-->

Projekt financira

Projekt sufinancira

Projekt provodi

Partneri na projektu

Video materijali za mlade:

Web stranice dizajnirao i izradio:

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).