Ako ponekad čuješ da nešto škripi ili lupa oko tvoje kante za smeće znaj da smo to mi OTPADNICI koji brinemo i pazimo da se sav otpad odvoji i reciklira.

Ali i nama treba pomoć zato se priključi ovoj veseloj družini i pomogni nam da naučimo mame, tate, braću, sestre, djedove i bake pa i učiteljice i đake da nauče reciklirati!!!

Došavši na ovu planetu rastužili smo se kad smo vidjeli kakvu su joj ljudi napravili štetu!

Smeće posvuda pa to je strašno, a odvojiti otpad zaista je lako!

Jesmo li te nagovorili? Pristaješ?

DA, ŽELIM VAM SE PRIDRUŽITI

ŠTO JE OTPAD?

Otpad je sve ono što bismo bacili u kantu za smeće jer nam više ne treba, ALI!!!! Ali nije svako smeće otpad!!!

Otpad sadrži mnoge korisne materijale:

PAPIR PLASTIKU METAL STAKLO ZELENI OTPAD...

NOVOSTI

Projekt financira

Projekt sufinancira

Projekt provodi

Partneri na projektu

Video materijali za mlade:

Web stranice dizajnirao i izradio:

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).