Zašto reciklirati?

EKOLOŠKI RAZLOZI

 • očuvanje prirode i prirodnih sirovina
 • smanjenja onečišćenosti zraka, vode i tla te očuvanja zdravlja
 • štednja skupe i dragocjene energije
 • ušteda prostora na mjestima obrade i zbrinjavanja otpada
 • očuvanje zdravlja


ZAKONSKI RAZLOZI

 • Važeći Zakon o održivom gospodarenju otpadom RH obvezuje sve privatne i pravne osobe na odvojeno prikupljanje otpada
 • EU zakonodavstvo temelji se na načelu odvojenoga prikupljanja otpada


TURISTIČKI RAZLOZI

 • suvremeni turizam zahtjeva odvojeno prikupljanje otpada
 • većina turista odvaja otpad u zemljama iz kojih dolaze pa im je to jedino normalno i prihvatljivo i u destinacijama u kojima provode godišnji odmor
 • turisti prepoznaju i cijene nastojanja i brigu za okoliš
 • ekološki osviještena destinacija turistima je privlačnija za godišnji odmor


FINANCIJSKI RAZLOZI

 • manje količine miješanog komunalnog otpada = manji troškovi zbrinjavanja otpada na ŽCGO-u Kaštijun
 • sprečavanje troškova zbrinjavanja korisnih sirovina (papir, staklo, plastika, bio otpad i sl.) koje  se može oporabiti

BIO OTPAD


Preuzmite brošuru ili letak u PDF-u:

otražite sve informacije o reciklažnom dvorištu

Saznajte kako zbrinuti zeleni otpad

Projekt financira

Projekt sufinancira

Projekt provodi

Partneri na projektu

Video materijali za mlade:

Web stranice dizajnirao i izradio:

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).